[166] умерено светло синкавовиолетов; наситен
Код на цвета за уеб — #c258fc
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — умерено светъл; наситен