[167] умерено светло синкавовиолетов; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #bc70e4
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав