[168] умерено светло синкавовиолетов; леко сивкав
Код на цвета за уеб — #b586ce
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — умерено светъл; леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Аметист — образец 0170