[169] умерено синкавовиолетов; наситен
Код на цвета за уеб — #a504fb
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — умерен; наситен