[170] умерено синкавовиолетов; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #9a27d8
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав