[172] умерено тъмно синкавовиолетов; наситен
Код на цвета за уеб — #6d03a7
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — умерено тъмен; наситен