[173] умерено тъмно синкавовиолетов; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #661d8d
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — умерено тъмен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Аметист — образец 0683Сугилит — образец 0040