[174] тъмно синкавовиолетов
Код на цвета за уеб — #370154
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — тъмен