[175] светловиолетов; наситен
Код на цвета за уеб — #edabfe
Основен цвят — виолетов
Модификатори — светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Шпинел — образец 0041Шпинел — образец 0597