[176] умерено светловиолетов; наситен
Код на цвета за уеб — #db58fc
Основен цвят — виолетов
Модификатори — умерено светъл; наситен