[177] умерено светловиолетов; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #cd70e4
Основен цвят — виолетов
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Кунцит — образец 0146