[178] умерено виолетов; наситен
Код на цвета за уеб — #ca04fb
Основен цвят — виолетов
Модификатори — умерен; наситен