[180] умерено тъмновиолетов; наситен
Код на цвета за уеб — #8603a7
Основен цвят — виолетов
Модификатори — умерено тъмен; наситен