[187] много светлопурпурен
Код на цвета за уеб — #ffeafd
Основен цвят — пурпурен
Модификатори — много светъл

Образци от нашето ‘Хранилище

Розов кварц — образец 0233Розов кварц — образец 0079