[203] умерено червеникавопурпурен; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #d8279a
Основен цвят — червеникавопурпурен
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Рубелит — образец 0448