[204] умерено тъмно червеникавопурпурен; наситен
Код на цвета за уеб — #a7036d
Основен цвят — червеникавопурпурен
Модификатори — умерено тъмен; наситен