[205] много светло наситено пурпурно червен
Код на цвета за уеб — #ffeaf3
Основен цвят — наситено пурпурно червен
Модификатори — много светъл

Образци от нашето ‘Хранилище

Карнеол — образец 0215Карнеол — образец 0216