[211] умерено наситено пурпурно червен; наситен
Код на цвета за уеб — #fb0473
Основен цвят — наситено пурпурно червен
Модификатори — умерен; наситен