[212] умерено наситено пурпурно червен; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #d82777
Основен цвят — наситено пурпурно червен
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Родолит — образец 0262Родолит — образец 0001