[213] умерено наситено пурпурно червен; леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #b6497a
Основен цвят — наситено пурпурно червен
Модификатори — умерен; леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Родолит — образец 0653