[214] умерено тъмно наситено пурпурно червен; наситен
Код на цвета за уеб — #a7034d
Основен цвят — наситено пурпурно червен
Модификатори — умерено тъмен; наситен