[216] тъмно наситено пурпурно червен
Код на цвета за уеб — #540126
Основен цвят — наситено пурпурно червен
Модификатори — тъмен