[217] светло леко пурпурно червен; наситен
Код на цвета за уеб — #feabc0
Основен цвят — леко пурпурно червен
Модификатори — светъл; наситен

Образец от нашето ‘Хранилище

Шпинел — образец 0462