[218] умерено светло леко пурпурно червен; наситен
Код на цвета за уеб — #fc5882
Основен цвят — леко пурпурно червен
Модификатори — умерено светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Рубелит — образец 0071Рубелит — образец 0153