[219] умерено светло леко пурпурно червен; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #e4708d
Основен цвят — леко пурпурно червен
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав