[220] умерено леко пурпурно червен; наситен
Код на цвета за уеб — #fb0442
Основен цвят — леко пурпурно червен
Модификатори — умерен; наситен