[221] умерено леко пурпурно червен; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #d82754
Основен цвят — леко пурпурно червен
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Родолит — образец 0731