[222] умерено тъмно леко пурпурно червен; наситен
Код на цвета за уеб — #a7032d
Основен цвят — леко пурпурно червен
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Шпинел — образец 0658Алмандин — образец 0632