[224] много светлосив
Код на цвета за уеб — #f4f4f4
Основен цвят — сив
Модификатори — умерено светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Млечен кварц — образец 0044Млечен кварц — образец 0475