[228] умерено тъмносив
Код на цвета за уеб — #555555
Основен цвят — сив
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Псиломелан — образец 0724Псиломелан — образец 0725