[229] тъмносив
Код на цвета за уеб — #2a2a2a
Основен цвят — сив
Модификатори — умерен; леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Хематит — образец 0031Хематит — образец 0405