[230] черен
Код на цвета за уеб — #000000
Основен цвят — сив
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Плеонаст — образец 0384Плеонаст — образец 0385