Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Берилонит


Селектор за бърза навигация

Берилонит

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати

Като рядък вторичен минерал в гранитни и алкални пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.

Оригинално описание: Dana, E. S., 1888. Preliminary notice of Beryllonite, a new mineral — American Journal of Science 136: 290—291 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: берилонитно находище (срещане Макалистър) и находище Джои Маккийн (Маккийн Фарм), Стоунхем, окръг Оксфорд, Мейн, САЩ.

Типов материал: Йейлски университет, Ню Хейвън, Кънектикът, САЩ, 3.1946 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: за една от най-важните му съставки, берилий.

Разпространение: Афганистан: Лагман, Папрок; Бразилия: Минас Жерайс, Линополис; Канада: Квебек, Мон-Сен-Илер; САЩ: Мейн, окръг Оксфорд, край Стоунхем (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

NaBePO4

Основни елементи: берилий (Be), кислород (O), натрий (Na), фосфор (P).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: плоски по {010} до къси призматични кристали; може да има много форми, до 25 cm, също в сферични агрегати, влакнести, масивни. Срастване: по {101}, контактни и проникващи двойници; по {110} и {100} полисинтетични и псевдохексагонални звездообразни двойници (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {010}, съвършена; по {100}, добра; по {101}, неясна; по {001}, в следи (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Arem, 1987: 55). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 55). Твърдост: 5.5—6 (Arem, 1987: 55). Плътност: 2.79—2.87 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 55). Други: бавно се разтваря в киселини.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял до бледожълт; безцветен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до диамантен, може да е перлен по {010} (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.552—1.562 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.009—0.01. Разсейване: 0.01 (Arem, 1987: 55). Плеохроизъм: няма (Arem, 1987: 55).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0655 — 0.04 ct, САЩ, Мейн, Оксфорд, край Стоунхем.


Изглед галерия