Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Синтетични камъни и симуланти


Синтетични камъни и симуланти

Синтетичен камък е лабораторно създаден материал, който има същия вид и химични, физични и оптични свойства като естествения. Симулантът има вид, подобен на този на естествен камък, но има различни свойства. Възможно е камък да бъде и синтетичен, и симулант. Важно е да се знае, че симулантът също може да бъде естествен скъпоценен камък. Оказва се, че някои от най-популярните рубини са всъщност естествени шпинели.

Синтетичен кварц — образец S-005
Синтетичен кварц — образец S-006

Примери за синтетични камъни и симуланти

Горе (ляво—дясно): синтетичен кварц — образци S-006, S-005; отляво: синтетичен корунд — образец S-004
Кубичен цирконий — образец S-004

Съществува голяма индустрия, произвеждаща синтетичен кварц с помощта на метод, известен като хидротермален транспорт и прекристализация. Вижте примерите по-горе.

Така нареченият кубичен цирконий (или фианит), S-007, е лабораторно създаден материал, кубична кристална форма на циркониев диоксид и пример за добре известен симулант на диаманта.