Гемология
English | Български
сряда, 18 септември 2019 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Родолит

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Кианит

— В гнайси, шисти, включени пегматити и кварцови жили, от регионален метаморфизъм на седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).
Кианит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Опушен кварц — образец 0204

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Лунен камък — образец 0096
Спесартин — образец 0098
Лунен камък — образец 0099
Амазонит — образец 0101

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

евдиалит — вид минерал; съществуват фасетирани образци
екструзивен, екструзивна — вид магмено вулканично скално формиране, в която гореща магма от вътрешността на Земята изтича върху повърхността като лава или експлодира в атмосферата, за да падне обратно като пирокласти или туфа
ветрило — рядка форма при фасетирането на скъпоценен камък
фелзичен, фелзични — отнася се до магмени скали, които са относително богати на елементи, формиращи фелдшпат и кварц
Публикации

Schmetzer, K., Bernhardt, H.-J., 1999 — Garnets from Madagascar with a Color Change of Blue-Green to Purple — Статията разглежда гемологичните, химически, спектроскопски и микроскопски свойства на синьо-зелените променящи цвета си гранати от находище в близост до Бекили, Мадагаскар. Образци от това находище има в ‘Хранилище’.