Гемология
English | Български
вторник, 21 януари 2020 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Хиацинт

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Санидин

— Най-чест във фелзични вулканични скали; във вулканично стъкло; също от мафични, високотемпературни контактни метаморфни и хидротермално променени скали; от еклогитни нодули в кимберлит (Anthony et al., 2001—2005).
Санидин

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Аметист — образец 0683

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Ахат — образец 0325
Индиголит — образец 0329
Индиголит — образец 0330
Аметист — образец 0336

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

епидот — вид минерал; виж епидот в ‘Класификация’
евклаз — вид минерал; виж евклаз в ‘Класификация’
евдиалит — вид минерал; съществуват фасетирани образци
екструзивен, екструзивна — вид магмено вулканично скално формиране, в която гореща магма от вътрешността на Земята изтича върху повърхността като лава или експлодира в атмосферата, за да падне обратно като пирокласти или туфа
Публикации

Vauquelin, L. N., 1798 — Sur une nouvelle terre tirée de l’Aigue marine, ou Beril — Публикувана през 1798 в ‘Observations sur la Physique, sur l’Histoire Naturelle et sur les Arts’; съдържа оригиналното описание на минерала берил.
Lucas, J. A. H., 1813 — XIII. Cordierite (f.). (Iolithe (m)) — Публикувана през 1813 в ‘Tableau Méthodique Espèces Minérales’; съдържа оригиналното описание на минерала кордиерит.