Гемология
English | Български
четвъртък, 12 декември 2019 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Хромов диопсид

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Кордиерит

— В термично метаморфозирали аргилитни седименти и регионално метаморфозирали шисти, гнайси; в мафични магмени скали и гранити (Anthony et al., 2001—2005). Скъпоценният камък носи името иолит.
Кордиерит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Халцедон — образец 0403

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Хромхалцедон — образец 0610
Ахат — образец 0611
Планински кристал — образец 0616
Дъгов обсидиан — образец 0617

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

псиломелан — остаряло име; виж псиломелан в ‘Класификация’
пирит — вид минерал; съществуват фасетирани образци
пирокласти — конгломератни скали, съставени изключително или главно от вулканични материали
пироп — вид минерал; виж пироп в ‘Класификация’
Публикации

Murakami, N., Kato, T., Miúra, Y., Hirowatari, F., 1976 — Sugilite, a new silicate mineral from Iwagi Islet, Southwest Japan — Публикувана през 1976 в ‘Mineralogical Journal’; съдържа оригиналното описание на минерала сугилит.
Breithaupt, J. F. A., 1837 — Bestimmung neuer Mineralien. 4. Variscit — Публикувана през 1837 в ‘Journal für Praktische Chemie’; съдържа оригиналното описание на минерала варисцит.