Гемология
English | Български
сряда, 16 август 2017 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Аметист

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 163 различни типа естествени скъпоценни камъни (104 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Гадолинит

— В гранит и алкални гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.
Гадолинит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 728 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 7 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Алмандин — образец 0430

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Варисцит — образец 0076
Варисцит — образец 0077
Розов кварц — образец 0079
Петшит — образец 0081

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 279 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 381 понятия.
Библиотека
Речник

туфа — вид скала, състояща се от втвърдена вулканична пепел, изхвърлена от прорезите по време на вулканично изригване
тюркоаз — вид минерал; виж тюркоаз в ‘Класификация’
ултрамафична скала — магмена и мета-магмена скала с много ниско съдържание на силициев диоксид (по-малко от 45%), състояща се от обикновено повече от 90% мафични минерали
умбалит — синоним на родолита; добиван в долината Умба, Танзания
Публикации

Pansner, J. H. L., 1815 — Korrespondenz — Публикувана през 1815 в ‘Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen’; съдържа оригиналното описание на минерала паргасит.
Prior, G. T., Coomáraswámy, A. K., 1903 — Serendibite, a new borosilicate from Ceylon — Публикувана през 1903 в ‘Mineralogical Magazine’; съдържа оригиналното описание на минерала серендибит.