Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0169Публикация — идентификатор 0169 [Lorenzen, J. 1884]

Lorenzen, J.
1884

Undersøgelse af Mineralier fra Grønland

Meddelelser om Grønland 7: 1—32

Публикувана през 1884 в ‘Meddelelser om Grønland’; съдържа оригиналното описание на минерала корнерупин.