Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — глинеста шистаРечник — глинеста шиста

финозърнеста седиментна скала, съставена от кал, която е смесица от люспи от глинести минерали и малки фрагменти от други минерали, особено кварц и калцит