Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Triplite — Представя данните за триплит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Adamite — Представя данните за адамит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Lazulite — Представя данните за лазулит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Brazilianite — Представя данните за бразилианит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
хидкроксиапофилит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
магмена скала — един от трите основни типа скали; образува се при застиване и кристализация на магма или лава
илменит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци