Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Montebrasite — Представя данните за монтебразит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Dana, E. S., 1888 — Preliminary notice of Beryllonite, a new mineral — Публикувана през 1888 в ‘American Journal of Science’; съдържа оригиналното описание на минерала берилонит.
Volborth, A., Stradner, E., 1954 — Väyrynenit BeMn[PO4](OH), ein neues Mineral — Публикувана през 1954 в ‘Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften’; съдържа оригиналното описание на минерала вайриненит.
Haidinger, W., 1828 — On Herderite, a new Mineral Species — Публикувана през 1828 в ‘The Philosophical Magazine’; съдържа оригиналното описание на минерала хердерит.


Речник
бромелит — вид минерал; данни; съобщавани са фасетирани образци с високо качество (McClure, Muhlmeister, 2002)
брукит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
бърбанкит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
бустамит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци