Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 279 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 383 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Rhodonite — Представя данните за родонит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Vlasovite — Представя данните за власовит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Zektzerite — Представя данните за цектцерит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
овал — често използвана форма при фасетирането на скъпоценен камък
пейнит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
паргасит — вид минерал; виж паргасит в ‘Класификация’
павилион — долната част на фасетиран камък