Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 392 понятия.

Публикации
Lucas, J. A. H., 1813 — XIII. Cordierite (f.). (Iolithe (m)) — Публикувана през 1813 в ‘Tableau Méthodique Espèces Minérales’; съдържа оригиналното описание на минерала кордиерит.
Lorenzen, J., 1884 — Undersøgelse af Mineralier fra Grønland — Публикувана през 1884 в ‘Meddelelser om Grønland’; съдържа оригиналното описание на минерала корнерупин.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Chromdravite — Представя данните за хромдравит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Dravite — Представя данните за дравит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
магма — стопена скална маса, намираща се под повърхността на Земята
магнезиотаафеит-2N’2S — вид минерал; съществуват фасетирани образци
магнезиотаафеит-6N’3S — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
магнезит — вид минерал; виж магнезит в ‘Класификация’