Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 392 понятия.

Публикации
Damour, A. A., 1863 — Notice et analyse sur le jade vert. Réunion de cette matière minérale à la famille des Wernerites — Публикувана през 1863 в ‘Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences’; съдържа оригиналното описание на минерала жадеит.
Beudant, F. S., 1832 — Azurite — Публикувана през 1832 в ‘Traité Élémentaire de Minéralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала азурит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Charoite — Представя данните за чароит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
флуорапатит — вид минерал; виж флуорапатит в ‘Класификация’
флуорит — вид минерал; виж флуорит в ‘Класификация’
форстерит — вид минерал; виж форстерит в ‘Класификация’