Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Marialite — Представя данните за мариалит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Natrolite — Представя данните за натролит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Scolecite — Представя данните за сколецит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Leucite — Представя данните за левцит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
авантюрин — скала; виж авантюрин в ‘Класификация’
фероаксинит — вид минерал; виж фероаксинит в ‘Класификация’
магнезиоаксинит — вид минерал; виж магнезиоаксинит в ‘Класификация’
азурит — вид минерал