Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 392 понятия.

Публикации
Breithaupt, J. F. A., 1823 — Feldspath. Orthoklas — Публикувана през 1823 в ‘Vollständige Charakteristik des Mineral-Systems’; съдържа оригиналното описание на минерала ортоклаз.
Nöggerath, J. J., 1808 — Sanidin — Публикувана през 1808 в ‘Mineralogische Studien über die Gebirge am Niederrhein’; съдържа оригиналното описание на минерала санидин.
Gahn, J. G., Berzelius, J., 1815 — Underfökning af nagra i grannskapet af Fahlun funna Fossilier — Публикувана през 1815 в ‘Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi’; съдържа оригиналното описание на минерала албит.
Rose, G., 1823 — Ueber den Feldspath, Albit, Labrador und Anorthit — Публикувана през 1823 в ‘Annalen der Physik und der Physikalischen Chemie’; съдържа оригиналното описание на минерала анортит.


Речник
полунавета — рядка форма при фасетирането на скъпоценен камък
серафинит — разновидност на клинохлора
серендибит — вид минерал; виж серендибит в ‘Класификация’
серпентин — група минерали