Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Pollucite — Представя данните за полуцит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Malachite — Представя данните за малахит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Howlite — Представя данните за хаулит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Turquoise — Представя данните за тюркоаз; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
обсидиан — скала; виж обсидиан в ‘Класификация’
осмоъгълник — често използвана форма при фасетирането на скъпоценен камък
олигоклаз — разновидност на албита; данни; виж олигоклаз в ‘Класификация’
оливин — серия между форстерит и фаялит