Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Volborth, A., Stradner, E., 1954 — Väyrynenit BeMn[PO4](OH), ein neues Mineral — Публикувана през 1954 в ‘Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften’; съдържа оригиналното описание на минерала вайриненит.
Haidinger, W., 1828 — On Herderite, a new Mineral Species — Публикувана през 1828 в ‘The Philosophical Magazine’; съдържа оригиналното описание на минерала хердерит.
Breithaupt, J. F. A., 1818 — Gattung B. Amblygonit — Публикувана през 1818 в ‘Handbuch der Mineralogie von C. A. S. Hoffmann’; съдържа оригиналното описание на минерала амблигонит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Triplite — Представя данните за триплит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
сфалерит — вид минерал; виж сфалерит в ‘Класификация’
сфен — синоним на титанит
шпинел — вид минерал; виж шпинел в ‘Класификация’
сподумен — вид минерал; виж сподумен в ‘Класификация’