Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Iwase, E., Saito, N., 1942 — Johachidolite—A New Mineral of Hydrous Fluoborate of Sodium, Calcium and Aluminium — Публикувана през 1942 в ‘Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research’; съдържа оригиналното описание на минерала йохачидолит.
Aristarain, L. F., Erd, R. C., 1977 — Johachidolite redefined: a calcium aluminum borate — Публикувана през 1977 в ‘American Mineralogist’; съдържа предефиницията на минерала йохачидолит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Anhydrite — Представя данните за анхидрит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Barite — Представя данните за барит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
диамант — вид минерал; виж диамант в ‘Класификация’
диаспор — вид минерал; виж диаспор в ‘Класификация’
дайка — пласт скала, която се формира в пукнатина на вече съществуващо скално тяло
диопсид — вид минерал; виж диопсид в ‘Класификация’