Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
d’Andrada, J. B., 1800 — Kurze Angabe der Eigenschaften und Kennzeichen einiger neuen Fossilien aus Schweden und Norwegen, nebst einigen chemischen Bemerkungen über dieselben — Публикувана през 1800 в ‘Allgemeines Journal der Chemie’; съдържа оригиналните описания на минералите диопсид, сподумен, петалит.
Kirwan, R., 1794 — 16th Species: Lamellar Actynolite — Публикувана през 1794 в ‘Elements of Mineralogy’; съдържа оригиналното описание на минерала актинолит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Pargasite — Представя данните за паргасит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Arfvedsonite — Представя данните за арфведсонит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
млечен кварц — разновидност на кварца; виж млечен кварц в ‘Класификация’
моганит — вид минерал; съставна част на халцедона
монтебразит — вид минерал; виж монтебразит в ‘Класификация’
монцонитмагмена интрузивна скала, състояща се от приблизително равни количества плагиоклаз и алкален фелдшпат, с кварц по-малко от 5% от теглото