Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Beryl — Представя данните за берил; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Cordierite — Представя данните за кордиерит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Louderback, G. D., Blasdale, W. C., 1907 — Benitoite, a new California gem mineral — Публикувана през 1907 в ‘University of California Publications. Bulletin of the Department of Geology’; съдържа оригиналното описание на минерала бенитоит.
Vauquelin, L. N., 1798 — Sur une nouvelle terre tirée de l’Aigue marine, ou Beril — Публикувана през 1798 в ‘Observations sur la Physique, sur l’Histoire Naturelle et sur les Arts’; съдържа оригиналното описание на минерала берил.


Речник
варовикседиментна скала, съставена предимно от минералите калцит и арагонит
линарит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци; мек
лизардит — вид минерал; виж лизардит в ‘Класификация’
лондонит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци