Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен [изглед галерия] (страница 2)

Хамбергит — образец 0489
Хамбергит — образец 0499
Хамбергит — образец 0487
Фенакит — образец 0490
Фенакит — образец 0491
Фенакит — образец 0492
Фенакит — образец 0493
Циркон — образец 0595
Циркон — образец 0596
Циркон — образец 0630
Циркон — образец 0519
Циркон — образец 0521
Топаз — образец 0466
Топаз — образец 0449
Топаз — образец 0561
Топаз — образец 0037
Датолит — образец 0168
Хемиморфит — образец 0157
Гошенит — образец 0194
Гошенит — образец 0187

Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен — 63
първа предишна страница 2 от 4 следваща последна