Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: сив


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: сив [изглед галерия] (страница 2)

Халцедон — образец 0348
Халцедон — образец 0684
Халцедон — образец 0685
Халцедон — образец 0686
Халцедон — образец 0687
Халцедон — образец 0689
Халцедон — образец 0690
Халцедон — образец 0691
Халцедон — образец 0692
Халцедон — образец 0693
Халцедон — образец 0694
Халцедон — образец 0695
Халцедон — образец 0019
Халцедон — образец 0205
Халцедон — образец 0468
Опал — образец 0273
Опал — образец 0714
Опал — образец 0715
Опал — образец 0716
Опал — образец 0717

Образци скъпоценни камъни по цвят: сив — 58
първа предишна страница 2 от 3 следваща последна