Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен [изглед галерия] (страница 3)

Перидот — образец 0590
Перидот — образец 0592
Перидот — образец 0545
Демантоид — образец 0143
Демантоид — образец 0240
Хризоберил — образец 0166
Гросулар — образец 0459
Цаворит — образец 0142
Актинолит — образец 0260
Актинолит — образец 0261
Нефрит — образец 0598
Празиолит — образец 0252
Празиолит — образец 0256
Празиолит — образец 0369
Празиолит — образец 0388
Празиолит — образец 0411
Празиолит — образец 0421
Цоизит — образец 0035
Цоизит — образец 0387
Цимофан — образец 0455

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен — 67
първа предишна страница 3 от 4 следваща последна