Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Хиацинт — образец 0051Хиацинт — образец 0051

Тегло: 0.42 ct; размери: 4.52 | 4.50 | 2.65 mm; форма: кръг; цвят: умерено светложълт; много леко кафеникав. Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Зелен берил — образец 0059Зелен берил — образец 0059

Тегло: 0.66 ct; размери: 6.57 | 5.45 | 3.38 mm; форма: овал; цвят: светло много леко синкаво зелен; много леко сивкав. Много чист образец; смесен стил шлифовка с голям прозорец. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Топаз — образец 0070Топаз — образец 0070

Тегло: 1.35 ct; размери: 5.96 | 5.92 | 4.12 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно много наситено зеленикавосин; много леко сивкав. Много чист образец от разновидността ‘лондонско синьо’; степенчат стил шлифовка; добре полиран.
Варисцит — образец 0076Варисцит — образец 0076

Тегло: 4.75 ct; размери: 16.75 | 10.08 | 3.61 mm; форма: овал; цвят: умерено светлозелен; леко сивкав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Сколецит

— Главно в кухини в базалти; в гнайси и амфиболити, в дайки, получени от сиенитни магми (Anthony et al., 2001—2005). Изключителна рядкост като фасетирани образци.

Образец на снимката

Сколецит — образец 0068тегло: 0.54 ct; форма: осмоъгълник. Много чист образец; степенчат стил шлифовка; добре полиран. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Сколецит — образец 0068