Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Серия мариалит-мейонит — образец 0255Серия мариалит-мейонит — образец 0255

Тегло: 0.39 ct; размери: 6.11 | 4.02 | 2.82 mm; форма: овал; цвят: светложълт; много леко кафеникав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Сапфир — образец 0263Сапфир — образец 0263

Тегло: 0.18 ct; размери: 3.45 | 3.43 | 2.11 mm; форма: кръг; цвят: светложълт; много леко кафеникав. Много чист, нетретиран образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Гранат малая — образец 0268Гранат малая — образец 0268

Тегло: 0.19 ct; размери: 3.54 | 3.51 | 2.15 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло жълтеникавозелен; леко сивкав. Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Гранат малая — образец 0269Гранат малая — образец 0269

Тегло: 0.18 ct; размери: 3.46 | 3.41 | 2.10 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло жълтеникавозелен; леко сивкав. Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Церусит

— Чест в окислителната зона на оловни залежи, където може да представлява важна руда (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 408 каратов от Цумеб, Намибия (Arem, 1987: 64).

Образец на снимката

Церусит — образец 0029тегло: 3.71 ct; форма: осмоъгълник. Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Церусит — образец 0029