Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Триплит — образец 0587Триплит — образец 0587

Тегло: 0.11 ct; размери: 3.07 | 2.98 | 1.82 mm; форма: възглавница триъгълник; цвят: умерено светло оранжево-червен; наситен. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Диамант — образец 0599Диамант — образец 0599

Тегло: 0.04 ct; размери: 2.18 | 2.16 | 1.37 mm; форма: кръг; цвят: безцветен. Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Яспис — образец 0600Яспис — образец 0600

Тегло: 18.55 ct; размери: 26.82 | 15.54 | 4.13 mm; форма: свободна; цвят: тъмночервен. Чист образец; отлична шлифовка стил кабошон от Нейтън Кристенсен, Линкълн, Небраска.
Тюркоаз — образец 0601Тюркоаз — образец 0601

Тегло: 0.66 ct; размери: 7.01 | 5.01 | 2.59 mm; форма: овал; цвят: умерено зелено-син или синьо-зелен; много леко сивкав. Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Актинолит

— Продукт на регионален или контактен метаморфизъм на магнезиев карбонат, мафични или ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Образец на снимката

Актинолит — образец 0075тегло: 1.48 ct; форма: овал. Много чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Актинолит — образец 0075