Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 745 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Тюркоаз — образец 0601Тюркоаз — образец 0601

Тегло: 0.66 ct; размери: 7.01 | 5.01 | 2.59 mm; форма: овал; цвят: умерено зелено-син или синьо-зелен; много леко сивкав. Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.
Тюркоаз — образец 0602Тюркоаз — образец 0602

Тегло: 0.68 ct; размери: 7.03 | 5.02 | 2.70 mm; форма: овал; цвят: умерено зелено-син или синьо-зелен; много леко сивкав. Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.
Малахит — образец 0603Малахит — образец 0603

Тегло: 3.80 ct; размери: 10.15 | 8.02 | 4.31 mm; форма: круша; цвят: умерено тъмно много леко синкаво зелен; много леко сивкав. Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.
Хромхалцедон — образец 0610Хромхалцедон — образец 0610

Тегло: 6.08 ct; размери: 17.33 | 9.66 | 6.03 mm; форма: маркиз; цвят: умерено тъмно много леко синкаво зелен; много леко сивкав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Епидот

— Характерен за няколко съобщества на регионално метаморфозирали скали и някои замърсени фелзични магмени скали; в контактната зона между магмени и варовити седиментни скали; от промяна на плагиоклаз (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.

Образец на снимката

Епидот — образец 0054тегло: 0.52 ct; форма: осмоъгълник. Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Епидот — образец 0054