Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Лунен камък — образец 0106Лунен камък — образец 0106

Тегло: 4.04 ct; размери: 10.11 | 8.12 | 6.48 mm; форма: овал; цвят: умерено светлооранжев; много леко кафеникав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Вайриненит — образец 0115Вайриненит — образец 0115

Тегло: 0.08 ct; размери: 2.46 | 2.44 | 1.89 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло наситено пурпурно червен; леко кафеникав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Ахат — образец 0119Ахат — образец 0119

Тегло: 4.42 ct; размери: 13.33 | 13.30 | 3.20 mm; форма: кръг; цвят: тъмно червеникавооранжев. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Променящ цвета си гранат — образец 0120Променящ цвета си гранат — образец 0120

Тегло: 0.61 ct; размери: 5.60 | 4.07 | 3.11 mm; форма: овал; цвят: умерено много наситено зеленикаво син; леко сивкав. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Промяната на цвета се дължи на относително високо съдържание на ванадий (Schmetzer & Bernhardt, 1999). Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Титанит

— Известен още като сфен; чест акцесорен минерал в междинни и фелзични скали, пегматити и алпийски жили; в гнайси, шисти и някои скарни (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Титанит — образец 0313тегло: 0.62 ct; форма: кръг. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Титанит — образец 0313