Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 732 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 7 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Хиацинт — образец 0009Хиацинт — образец 0009

Тегло: 0.34 ct; размери: 3.98 | 3.96 | 2.49 mm; форма: кръг; цвят: умерено светлооранжев; много леко кафеникав. Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Карнеол — образец 0010Карнеол — образец 0010

Тегло: 4.68 ct; размери: 10.42 | 10.34 | 5.91 mm; форма: кръг; цвят: умерено светлочервен; леко кафеникав. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Титанит — образец 0016Титанит — образец 0016

Тегло: 0.66 ct; размери: 5.24 | 5.19 | 3.57 mm; форма: кръг; цвят: умерено оранжево-жълт; много леко кафеникав. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Карнеол — образец 0020Карнеол — образец 0020

Тегло: 6.61 ct; размери: 12.04 | 12.04 | 5.90 mm; форма: квадрат възглавница; цвят: умерено оранжев; наситен. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Актинолит

— Продукт на регионален или контактен метаморфизъм на магнезиев карбонат, мафични или ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Образец на снимката

Актинолит — образец 0075тегло: 1.48 ct; форма: овал. Много чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Актинолит — образец 0075