Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Аметрин — образец 0128Аметрин — образец 0128

Тегло: 6.53 ct; размери: 11.96 | 9.36 | 7.19 mm; форма: осмоъгълник; цвят: светло синкавовиолетов; наситен. Много чист образец; степенчат стил шлифовка.
Андезин — образец 0129Андезин — образец 0129

Тегло: 0.43 ct; размери: 5.03 | 4.98 | 3.24 mm; форма: кръг; цвят: умерено червен; наситен. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Лунен камък — образец 0131Лунен камък — образец 0131

Тегло: 1.00 ct; размери: 7.07 | 5.16 | 3.72 mm; форма: овал; цвят: умерено червеникавооранжев; леко кафеникав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Битовнит — образец 0133Битовнит — образец 0133

Тегло: 2.00 ct; размери: 10.12 | 8.12 | 5.22 mm; форма: круша; цвят: много светложълт. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Препоръчано
Гадолинит

— В гранит и алкални гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Образец на снимката

Гадолинит — образец 0087тегло: 2.21 ct; форма: осмоъгълник. Чист, непрозразен образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Гадолинит — образец 0087