Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серия мариалит-мейонит — образец 0097, снимка © НПМ
Серия мариалит-мейонит — образец 0097, снимка © НПМ

Серия мариалит-мейонитобразец 0097

Произход

Южна Африка
Намибия
Серия мариалит-мейонит — образец 0097, карта на находището
Данни

Тегло: 2.78 ct; размери: 11.47 | 8.02 | 3.64 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмно червеникавооранжев; много леко кафеникав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Серия мариалит-мейонит — образец 0195Серия мариалит-мейонит — образец 0196Серия мариалит-мейонит — образец 0255

Още информация от ‘Класификация’


Серия между мариалит и мейонит. Често използвано име е скаполит.