Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Индиголит — образец 0105, снимка © НПМ
Индиголит — образец 0105, снимка © НПМ

Индиголитобразец 0105

Произход

Източна Африка
Мозамбик
Индиголит — образец 0105, карта на находището
Данни

Тегло: 0.48 ct; размери: 6.78 | 3.41 | 2.22 mm; форма: осмоъгълник; цвят: тъмно много наситено синкаво зелен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; степенчат стил шлифовка.

Други образци
Индиголит — образец 0043Индиголит — образец 0548Индиголит — образец 0083Индиголит — образец 0134Индиголит — образец 0139Индиголит — образец 0140Индиголит — образец 0338Индиголит — образец 0339Индиголит — образец 0732Индиголит — образец 0329Индиголит — образец 0330Индиголит — образец 0498

Още информация от ‘Класификация’


Синя разновидност на някои видове турмалини, обикновено на елбаит. Чисто синьото е много рядко и повечето индиголити са в синьо-зелен цвят.