Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Дравит — образец 0117, снимка © НПМ
Дравит — образец 0117, снимка © НПМ

Дравитобразец 0117

Произход

Южна Африка
Намибия
Дравит — образец 0117, карта на находището
Данни

Тегло: 1.31 ct; размери: 7.49 | 7.48 | 4.41 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмножълт; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; отлична смесен стил шлифовка. Източник: Джефри Дейвис, Jeffery Davies Fine Jewelry & Gemstones.

Други образци
Дравит — образец 0432Дравит — образец 0575Дравит — образец 0538Дравит — образец 0476Дравит — образец 0576Дравит — образец 0429Дравит — образец 0572Дравит — образец 0495Дравит — образец 0536Дравит — образец 0563

Още информация от ‘Класификация’