Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Антигорит — образец 0158, снимка © НПМ
Антигорит — образец 0158, снимка © НПМ

Антигоритобразец 0158

Произход

Южна Азия
Индия
Антигорит — образец 0158, карта на находището
Данни

Тегло: 5.27 ct; размери: 14.36 | 10.05 | 5.83 mm; форма: круша; цвят: тъмнозелен; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Антигорит — образец 0144Антигорит — образец 0296Антигорит — образец 0155Антигорит — образец 0110Антигорит — образец 0149Антигорит — образец 0151

Още информация от ‘Класификация’


Обикновено замества ултрамафични скали; като заместващ на силициеви доломитни скали по протежение на контактите с диабазови пластове (Anthony et al., 2001—2005).