Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Рутил


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Рутил — образец 0173, снимка © НПМ
Рутил — образец 0173, снимка © НПМ

Рутилобразец 0173

Произход

Южна Америка
Бразилия
Рутил — образец 0173, карта на находището
Данни

Тегло: 0.97 ct; размери: 6.54 | 4.79 | 2.85 mm; форма: осмоъгълник; цвят: тъмночервен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


Чест акцесорен минерал в магмени скали, анортозит и гранитни пегматити; в хидротермално променени скали; в гнайси, шисти, контактно метаморфозирали варовици; в глини, глинести шисти (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.