Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Жадеит — образец 0200, снимка © НПМ
Жадеит — образец 0200, снимка © НПМ

Жадеитобразец 0200

Произход

Югоизточна Азия
Мианмар
Жадеит — образец 0200, карта на находището
Данни

Тегло: 3.01 ct; размери: 11.87 | 7.82 | 3.56 mm; форма: круша; цвят: умерено зелен; леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.

Други образци
Жадеит — образец 0203

Още информация от ‘Класификация’