Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Корнерупин — образец 0453, снимка © НПМ
Корнерупин — образец 0453, снимка © НПМ

Корнерупинобразец 0453

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Корнерупин — образец 0453, карта на находището
Данни

Тегло: 0.22 ct; размери: 4.11 | 3.52 | 2.51 mm; форма: овал; цвят: тъмно жълтеникавозелен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Корнерупин — образец 0427Корнерупин — образец 0104Корнерупин — образец 0436Корнерупин — образец 0644

Още информация от ‘Класификация’


В богати на бор магмени и седиментни скали; в метаморфозирали анортозитни комплекси (Anthony et al., 2001—2005).