Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Цимофан — образец 0455, снимка © НПМ
Цимофан — образец 0455, снимка © НПМ

Цимофанобразец 0455

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Цимофан — образец 0455, карта на находището
Данни

Тегло: 0.18 ct; размери: 3.86 | 2.94 | 1.67 mm; форма: овал; цвят: тъмно жълтеникавозелен; чистота: непрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон с ефект котешко око.

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на хризоберила; проявява лъскавина, причинена от микроскопични тръбовидни кухини или игловидни включeния от рутил в паралелна на c-оста ориентация.